Uw privacy is voor ons erg belangrijk. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door BeFit2Day dan ook strikt nageleefd. 


BeFit2Day zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling. Voor het uitvoeren van de bestelling is het BeFit2Day toegestaan de gegevens van de koper te verstrekken aan derde partijen die in opdracht van BeFit2Day zorgdragen voor de verpakking en verzending van de bestelling. BeFit2Day garandeert dat alle persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens, behalve voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven, verder niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden.